Ponskaarten en ponskaartapparatuur:


In de 60-er jaren was de ponskaart het meest gebruikte invoermedium voor de computer. De gebruiker/programmeur leverde aan een balie van het rekencentrum een stapel ponskaarten in. De ponskaarten bevatten het programma en de te verwerken gegevens. De uitvoer werd meestal met een grote kettingdrukker afgedrukt.
De turn-around-tijd, vanaf het inleveren van de ponskaarten tot aan het ontvangen van de uitvoer, kon wel eens 24 uur bedragen. Als programmeur zorgde je er voor je kaarten extra op syntaxfouten te controleren alvorens je de kaarten ter verwerking aanbood.
Ponskaarten werden veel gebruikt bij de Algol60-practica op de ICL 1904.
Dit filmpje toont het professioneel gebruik van een ponskaartmachine: ponskaartponsen
Home Top of page