Het vitrinemuseum ging verhuizen....

Omdat de faculteit EWI heeft besloten de locatie Drebbelweg 5 af te stoten, moet het vitrinemuseum verhuizen.
De voorraad is inmiddels verhuisd naar de kelder van de laagbouw van EWI. Daar staan nu ook de lege vitrines.
Maar helaas is in het nieuwe pand aan de Van Mourik Broekmanweg geen plaats voor het Vitrinemuseum.
Het Vitrinemueum zal langzaam worden geintegreerd in de Studieverzameling van EWI.


Het vitrinemuseum

Het vitrinemuseum toont apparatuur die in het verleden is gebruikt voor (informatica-)practica van de huidige faculteit EWI.
Daarnaast is apparatuur van andere practica van de TU verkregen en is in de loop van de jaren een zeer bescheiden collectie van overige computerapparatuur opgebouwd.

De naam vitrinemuseum is ontstaan doordat de belangrijkste manier van exposeren bestaat uit twee vitrines.

linkervitrine rechtervitrine

De vitrines stonden vroeger opgesteld op de tussenverdieping van de voormalige practicumlocatie van EWI: het gebouw Cornelis Drebbelweg 5 in Delft.

Gebouw Drebbelweg

Dit gebouw is in de TU-wijk ook bekend als gebouw 35 (zie bijgaande kaart):

plattegrond

De (zelfbenoemde) curator van het vitrinemuseum is Kees Pronk. Hij kan per telefoon worden bereikt via nummer (privé 0174-514919) en hij kan per email worden bereikt via het volgende adres:

adres

Het is de bedoeling dat deze webpagina's t.z.t. een soort catalogus van het vitrinemuseum gaan vormen.

Elk museum wil graag een 'complete' collectie tonen, maar omdat de tentoonstellingsruimte en de magazijnruimte zeer beperkt zijn, kan er helaas geen grote apparatuur worden gehuisvest.

Het is de bedoeling de aanwezige grotere apparatuur via "filmpjes" en deze web-site tentoon te stellen.

De kwaliteit van de foto's is nog beperkt. Betere foto's komen te zijner tijd.


Home Top of page